Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie im November 2017 r. 11 Dezember 2017 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 80 154 bezrobotnych. Dies war 396 Menschen (0,5%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 15 062 osoby (15,8%) mniej niż w końcu listopada 2016 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 14 powiatach województwa (od 6 osób w powivonie brodnickim do 123 osób w powiecie włocławskim), natomiast spadek odnotowano w 9 powiatach (od 6 osób we Włocławku do 72 osób w powiecie żnińskim).

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1412 Menschen (1,5%) i w końcu miesiąca wyniosła 95 216 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych in Polen am Ende November 2017 r. wyniosła 1069,0 tys. osób, w odniesieniu do października 2017 zmniejszyła się o 0,5 tys. osób, czyli 0,05% (w analogMenschenm okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 5,7 tys. osób, czyli 0,4%). W stosunku do listopada 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 244,6 tys. osób (18,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W listopadzie 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 5956 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 22,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,4% mniej niż w listopadzie 2016 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung