The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in November 2017 r. 11 December 2017 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 80 154 bezrobotnych. This was 396 people (0,5%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 15 062 osoby (15,8%) mniej niż w końcu listopada 2016 year.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 14 powiatach województwa (od 6 osób w powifromie brodnickim do 123 osób w powiecie włocławskim), natomiast spadek odnotowano w 9 powiatach (od 6 osób we Włocławku do 72 osób w powiecie żnińskim).

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1412 people (1,5%) i w końcu miesiąca wyniosła 95 216 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych in Poland at the end of November 2017 r. wyniosła 1069,0 tys. osób, w odniesieniu do października 2017 zmniejszyła się o 0,5 tys. osób, czyli 0,05%thousandspan>(w analogpeoplem okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 5,7 tys. osób, czyli 0,4%). W stosunku do listopada 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 244,6 tys. osób (18,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

W listopadzie 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 5956 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 22,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,4% mniej niż w listopadzie 2016 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance