La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Novembre 2017 r. 11 Décembre 2017 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 80 154 bezrobotnych. Ce fut 396 personnes (0,5%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 15 062 osoby (15,8%) mniej niż w końcu listopada 2016 année.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 14 powiatach województwa (od 6 osób w powià partir deie brodnickim do 123 osób w powiecie włocławskim), natomiast spadek odnotowano w 9 powiatach (od 6 osób we Włocławku do 72 osób w powiecie żnińskim).

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1412 personnes (1,5%) i w końcu miesiąca wyniosła 95 216 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce à la fin de Novembre 2017 r. wyniosła 1069,0 tys. osób, w odniesieniu do października 2017 zmniejszyła się o 0,5 tys. osób, czyli 0,05% (w analogpersonnesm okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 5,7 tys. osób, czyli 0,4%). W stosunku do listopada 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 244,6 tys. osób (18,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

W listopadzie 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 5956 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 22,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,4% mniej niż w listopadzie 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale