Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja lokalna o zawodach 13 Dezember 2017 drucken

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali kolejne zawody:

 • artysta malarz
 • geofizyk
 • inżynier budownictwa-budownictwo przemysłowe
 • inżynier gospodarki przestrzennej
 • inżynier mechanik lotniczy
 • inżynier ogrodnictwa
 • nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
 • specjalista do spraw kadr
 • strażnik leśny
 • technik budowy dróg (wcześniej: technik drogownictwa)
 • technik handlowiec
 • technik hodowca koni
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • technik technologii szkła
 • jeździec
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Nowe opracowania dotyczą zawodów:

 • biomasażysta
 • operator maszyn leśnych

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja lokalna o zawodach.

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung