La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja lokalna o zawodach 13 Décembre 2017 imprimer

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali kolejne zawody:

 • artysta malarz
 • geofizyk
 • inżynier budownictwa-budownictwo przemysłowe
 • inżynier gospodarki przestrzennej
 • inżynier mechanik lotniczy
 • inżynier ogrodnictwa
 • nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
 • specjalista do spraw kadr
 • strażnik leśny
 • technik budowy dróg (wcześniej: technik drogownictwa)
 • technik handlowiec
 • technik hodowca koni
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • technik technologii szkła
 • jeździec
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Nowe opracowania dotyczą zawodów:

 • biomasażysta
 • operator maszyn leśnych

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja lokalna o zawodach.

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale