Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nowa wersja SZOOP PO WER 2014-2020 14 Dezember 2017 drucken

Bitte seien geraten, że 1 grudnia 2017 r. została podpisana dziesiąta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja RozwDezembern> (SZOOP PO WER). Dokument zawiera między innymi informacje o podmiotach uprawnionych do aplikowania w konkursach, grupach docelowych oraz działaniach możliwych do realizacji. Dokument obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

 

Pobierz: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung