Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

II edycja konkursu dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem „Potrzeby rynku pracy naszą misją” 15 grudnia 2017 drukuj

Idea konkursu pojawiła się z początkiem rok 2015 na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Uznano, że należy dać szanse zaprezentowania się tym szkołom, które swoim działaniem kształtują i promują pożądane postawy u swoich uczniów z punktu widzenia rynku pracy, gdzie misją szkoły jest korelowanie oferty edukacyjnej z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy.

Realizacją konkursu zajął się Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Partnerzy w związku z tym zawarli stosowne porozumienie pozwalające na materializację  idei konkursu.

Wspólnie zaproponowano obszary podlegające ocenie:

 1. Skuteczność kształcenia.
 2. Zdawalność egzaminów.
 3. Zakres planowych zajęć kształcenia zawodowego realizowanych na rzeczywistych stanowiskach pracy ( u pracodawców ), z wyłączeniem praktyk zawodowych.
 4. Zakres dodatkowych zajęć kształcenia zawodowego.
 5. Nabór do klas pierwszych z uwzględnieniem:
  a) Wyników badania – Barometr Zawodów
  b) Współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy.
 6. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 7. Inne działania na rzecz kształcenia zawodowego wymienione w karcie oceny
 • Współpraca międzynarodowa (praktyki i staże uczniów lub nauczycieli za granicą)
 • Współpraca z uczelniami wyższymi
 • Laureaci i finaliści turniejów zawodowych, olimpiad i konkursów sprawdzających umiejętności praktyczne.
 • Nagrody w konkursach wynalazczych.
 1. Dane statystyczne dotyczące rejestrowanego bezrobocia wśród absolwentów danej szkoły.

Powołano komisję oceniającą dokonania szkół w wytypowanych obszarach. Osobno oceniano technika i branżowe szkoły I stopnia z klasami dawnej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży kształcące uczniów niebędących młodocianymi pracownikami.

Członkami komisji zostali delegowani pracownicy instytucji, które zawiązały partnerstwo. Przewodniczącym Komisji był Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Efektem prac komisji było przygotowanie listy rankingowej szkół, którym przyznano tytuł laureata lub wyróżnienie.

W dniu 14.12.2017 r. podczas konferencji – “Krajowy Funduszu Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim” uhonorowano szkoły zawodowe z województwa kujawsko-pomorskiego biorące udział w II edycji konkursu.

Laureatom i wyróżnionym nagrody wręczali:

Pani dr Monika Zdrenka – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Pani Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Pan Artur Janas Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

W  kategorii Branżowych Szkół I stopnia przyznano tytuł laureata następującym  szkołom:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu

W  kategorii Branżowych Szkół I stopnia przyznano wyróżnienia następującym  szkołom

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 2. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu

W  kategorii Techników przyznano tytuł laureata następującym szkołom:

 1. Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Technikum w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy
 3. Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy

W  kategorii Techników przyznano wyróżnienia następującym szkołom:

 1. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu
 2. Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu
 3. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku
 4. Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
 5. Technikum w Gronowie w Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 6. Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych