Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Conference “Krajowy Funduszu Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim 15 Dezember 2017 drucken

Auf 14 Dezember 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję „Krajowy Funduszu Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim”. Podczas konferencji omówione zostały poniższe tematy:

 • Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego
 • Wyniki badania „Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia
 • EkspertyzaGeneza trudnej sytuacji na rynku pracy w południowowschodnich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego
 • Trzy lata Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kujawsko-pomorskim
 • Wyniki badania „Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kujawsko pomorskim”
 • Przedstawienie założeń Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
 • Przedstawienie oferty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie kształcenia ustawicznego

Prelegentami na konferencji byli doświadczeni eksperci i praktycy w dziedzinie rynku pracy oraz badaniu rozwoju społecznego i gospodarczego przedstawiciele środowisk akademickich, rządowych, samorządowych, a także wykonawców badań.

Dodatkowo podczas konferencji zostały wręczone nagrody laureatom konkursu zorganizowanego dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem „Potrzeby rynku pracy naszą misją”.

 

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung