The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Conference “Krajowy Funduszu Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim 15 December 2017 print

On 14 December 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję „Krajowy Funduszu Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim”. Podczas konferencji omówione zostały poniższe tematy:

 • Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego
 • Wyniki badania „Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia
 • EkspertyzaGeneza trudnej sytuacji na rynku pracy w południowowschodnich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego
 • Trzy lata Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kujawsko-pomorskim
 • Wyniki badania „Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kujawsko pomorskim”
 • Przedstawienie założeń Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
 • Przedstawienie oferty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie kształcenia ustawicznego

Prelegentami na konferencji byli doświadczeni eksperci i praktycy w dziedzinie rynku pracy oraz badaniu rozwoju społecznego i gospodarczego przedstawiciele środowisk akademickich, rządowych, samorządowych, a także wykonawców badań.

Dodatkowo podczas konferencji zostały wręczone nagrody laureatom konkursu zorganizowanego dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem „Potrzeby rynku pracy naszą misją”.

 

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance