La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja “Krajowy Funduszu Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim 15 Décembre 2017 imprimer

Sur 14 Décembre 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję „Krajowy Funduszu Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim”. Podczas konferencji omówione zostały poniższe tematy:

 • Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego
 • Wyniki badania „Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia
 • EkspertyzaGeneza trudnej sytuacji na rynku pracy w południowowschodnich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego
 • Trzy lata Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kujawsko-pomorskim
 • Wyniki badania „Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kujawsko pomorskim”
 • Przedstawienie założeń Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
 • Przedstawienie oferty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie kształcenia ustawicznego

Prelegentami na konferencji byli doświadczeni eksperci i praktycy w dziedzinie rynku pracy oraz badaniu rozwoju społecznego i gospodarczego przedstawiciele środowisk akademickich, rządowych, samorządowych, a także wykonawców badań.

Dodatkowo podczas konferencji zostały wręczone nagrody laureatom konkursu zorganizowanego dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem „Potrzeby rynku pracy naszą misją”.

 

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale