The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi 15 December 2017 print

Jak co roku, on 14 grudnia br., doradcy zawodowi (Anna Dudek i Adam Mickiewicz) z bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w TucholiPana mgr. Ireneusza Wesołowskiego, wystąpili gościnnie dla uczniów szkół.

Celem spotkania było przybliżenie uczniom zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej oraz informacji od sytuacji zawodów na lokalnym rynku pracy w oparciu o wyniki badania pn. “Barometr zawodów”.

Obie prezentacje spotkały się zainteresowaniem ze strony uczestniczących w spotkaniu uczniów, jak i grona pedagogicznego.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance