Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków KFS w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 Jahr 20 Dezember 2017 drucken

Raport jest efektem prac w ramach badania „Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 Jahr " wykonanego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

Celem głównym badania była ocena efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków KFS w 2016 Jahr. Badanie przeprowadzono wśród pracodawców, którzy otrzymali wsparcie oraz wśród pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia. Analizą objęto następujące zagadnienia badawcze: charakterystyka podmiotów oraz pracowników, m.in. liczba zatrudnionych, sekcja PKD działalności, Sex, Alter, Bildung, tematyka i rodzaj otrzymanego wsparcia, opinie pracodawców na temat zmian w firmie po skorzystaniu ze wsparcia, opinie pracowników o swojej sytuacji zawodowej w firmie po skorzystaniu ze wsparcia, potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe wyniki badania zostały przedstawione w raporcie, natomiast skrót najważniejszych zagadnień z badania zamieszczono w broszurze.

Mehr in der Lese-office->Veröffentlichungen->Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung