La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków KFS w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année 20 Décembre 2017 imprimer

Raport jest efektem prac w ramach badania „Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année " wykonanego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

Celem głównym badania była ocena efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków KFS w 2016 année. Badanie przeprowadzono wśród pracodawców, którzy otrzymali wsparcie oraz wśród pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia. Analizą objęto następujące zagadnienia badawcze: charakterystyka podmiotów oraz pracowników, m.in. liczba zatrudnionych, sekcja PKD działalności, płeć, wiek, éducation, tematyka i rodzaj otrzymanego wsparcia, opinie pracodawców na temat zmian w firmie po skorzystaniu ze wsparcia, opinie pracowników o swojej sytuacji zawodowej w firmie po skorzystaniu ze wsparcia, potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe wyniki badania zostały przedstawione w raporcie, natomiast skrót najważniejszych zagadnień z badania zamieszczono w broszurze.

Articles les plus lus dans le bureau->Publications->Publications sur le marché du travail

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale