La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja lokalna o zawodach 29 Décembre 2017 imprimer

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali kolejne zawody:

 • monter izolacji budowlanych
 • koszykarz-plecionkarz
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • mechanik precyzyjny
 • dekarz
 • technik geodeta
 • technik księgarstwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik renowacji elementów architektury
 • technik technologii chemicznej
 • archiwista
 • artysta grafik
 • artysta rzeźbiarz
 • geolog
 • inżynier energetyk
 • inżynier mechanik
 • inżynier telekomunikacji
 • inżynier transportu drogowego
 • przedstawiciel medyczny
 • specjalista do spraw dietetyki
 • specjalista do spraw public relations
 • specjalista do spraw rozwoju zawodowego
 • specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
 • urbanista
 • agent celny
 • architekt krajobrazu
 • architekt wnętrz
 • artysta fotografik
 • biegły rewident
 • inżynier budownictwabudownictwo ogólne
 • inżynier geodeta
 • kartograf
 • kulturoznawca
 • specjalista resocjalizacji
 • statystyk
 • antropolog
 • architekt
 • audiofonolog
 • audytor
 • choreograf
 • inżynier leśnictwa
 • lekarz dentysta
 • operator kamery
 • specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 • specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
 • specjalista do spraw zamówień publicznych

Nowe opracowania dotyczą zawodów:

 • aktor
 • blacharz izolacji przemysłowych
 • monter izolacji przemysłowych
 • projektant biżuterii
 • reżyser teatralny
 • specjalista do spraw szkoleń

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi opracowaniami o sytuacji zawodów na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale