The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2017 r. 9 January 2018 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 81 636 bezrobotnych. This was 1539 people (1,9%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 16 886 osób (17,1%) mniej niż w końcu grudnia 2016 year.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 19 powiatach województwa (od 8 osób we Włofromawku do 233 osób w powiecie włocławskim), natomiast spadek odnotowano w 4 powiatach (od 14 osób w powiecie inowrocławskim do 72 osób w Bydgoszczy).

W grudniu 2016 roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3306 people (3,5%) i w końcu miesiąca wyniosła 98 522 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych in Poland w końcu grudnia 2017 r. wyniosła 1083,0 tys. osób, w odniesieniu do listopada 2017 wzrosła o 15,4 tys. osób, czyli 1,4% w analogiczpeoplekresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 21,5 tys. osób, czyli 1,6%). W stosunku do grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 252,1 tys. osób (18,9%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

W grudniu 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 4010 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 33,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,5% mniej niż w grudniu 2016 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance