The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań 26 January 2018 print

Please be advised, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 7.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie oficerów rezerwy o STE: PPOR./POR.
 2. w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER
 3. w korpusie szeregowych zawodowych.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w JW Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • identity card;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczejw przypadku żołnierzy NSR;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowegow przypadku żołnierzy NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. driver license, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:

 • Etap Isprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap IIkompletowanie niezbędnych dokumentów;
 • Etap IIIrozmowa kwalifikacyjna.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance