Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w grudniu 2017 Jahr 29 Januar 2018 drucken

Według stanu w końcu grudnia 2017 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 81 543 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 4. Ort im Land.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 1,8%, a w stosunku do grudnia 2016 r. wystąpił spadek o 17,2% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 1,3%, a  w  porównaniu z grudniem 2016 r. wystąpił spadek o 19,0%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu wyniosła 10,0%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. Ort im Land (za woj. warmińsko-mazurskim).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,2 pkt. proc. , a w stosunku do grudnia 2016 r. wystąpił spadek o 2,0 pkt. proc. (w kraju w odniesieniu do poprzedniego  miesiąca odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,1 pkt. proc, a w stosunku do grudnia 2016 r. zmniejszyła się  o 1,6 pkt. proc. i wyniosła 6,6%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung