La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Barometr zawodów 2018 7 Février 2018 imprimer

Opublikowany został raport „Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim”.  Barometr zawodów na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzony jest we wszystkich województwach i powiatach w kraju.

Raport zawiera informacje o przewidywanym w 2018 r. zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy. Prognozy te są wynikiem dyskusji grupowych prowadzonych wśród pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy poprzez kontakt z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi mają szeroką wiedzę na temat potencjału lokalnego rynku pracy.

Bardziej szczegółowe informacje na temat badania oraz wyniki barometru zawodów dla wszystkich województw i powiatów w kraju dostępne są na ogólnopolskiej stronie barometru: https://barometrzawodow.pl/.

Więcej czytaj w Urząd -> Publikacje -> Publikacje rynku pracy

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale