La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 – przekazanie nagród 7 Février 2018 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował w 2017 roku V edycję konkursu dla gimnazjalistów. Konkurs był częścią kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych. Celem kampanii było zachęcenie uczniów do zapoznawania się z informacjami o rynku pracy dostępnymi m. in. na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Kampania miała na celu również podniesienie świadomości wśród gimnazjalistów o wadze decyzji edukacyjnych, jakie podejmują na etapie gimnazjalnym oraz to, że decyzje te będą miały wpływ na ich sytuację zawodową w przyszłości. Informacja o konkursie została upowszechniona na plakatach, ulotkach oraz w prasie regionalnej.

Zasady konkursu opisano w regulaminie, który wraz z formularzem konkursowym oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zamieszczono na stronie internetowej Urzędu. Prace z odpowiedzią na pytanie: „Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie? można było przesyłać od 16 października do 6 Novembre 2017 année.

W tegorocznej edycji konkursu, wzięli udział uczniowie z 44 gimnazjów z 18 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Z ośmiu szkół odpowiedzieli uczniowie z powiatu świeckiego, z pięciu szkół odpowiedzieli uczniowie z powiatu bydgoskiego, tucholskiego, włocławskiego, oraz Torunia, a po jednej ze szkół odpowiedzieli uczniowie z powiatu aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, rypińskiego oraz wąbrzeskiego.

Nagrody główne w postaci tabletów marki Huawei MediaPad T3 10 WiFi 16GB zdobyło 15 laureatów, a nagrody wyróżnienia – pamięci USB marki SanDisk Ultra Flair 32 GB – 15 wyróżnionych. Dwóm szkołom, z których wpłynęło najwięcej prac konkursowych, przekazano grawertony z podziękowaniem za zachęcenie uczniów do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje dotyczące wręczenia nagród można uzyskać w notatce z przekazania nagród:

Urząd -> Konkursy dla gimnazjalistów i szkół zawodowych -> Konkurs dla gimnazjalistów -> Edycja w 2017 r.

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale