Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2018 roku 8 lutego 2018 drukuj

Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 stycznia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 85 130 bezrobotnych. Było to o 3587 osób (4,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 18 121 osób (17,6%) mniej niż w końcu stycznia 2017 roku.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich 23  powiatach województwa (od 7 osób w powiecie radziejowskim do 320 osób w powiecie inowrocławskim).

W styczniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 4729 osób (4,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 103 251 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2018 r. wyniosła 1134,7 tys. osób, w odniesieniu do grudnia 2017 wzrosła o 52,9 tys. osób, czyli 4,9% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie wzrost o 62,0 tys. osób, czyli 4,6%). W stosunku do stycznia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 262,4 tys. osób (18,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W styczniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7728 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 87,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3,0% więcej niż w styczniu 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych