Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2018 Jahr 8 Februar 2018 drucken

Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 stycznia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 85 130 bezrobotnych. Dies war 3587 Menschen (4,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 18 121 osób (17,6%) mniej niż w końcu stycznia 2017 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich 23  powiatach województwa (von 7 osób w powiecie radziejowskim do 320 osób w powiecie inowrocławskim).

W styczniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 4729 Menschen (4,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 103 251 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2018 r. wyniosła 1134,7 tys. osób, w odniesieniu do grudnia 2017 wzrosła o 52,9 tys. osób, czyli 4,9% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie wzrost o 62,0 tys. osób, czyli 4,6%). W stosunku do stycznia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 262,4 tys. osób (18,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W styczniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7728 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 87,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3,0% więcej niż w styczniu 2017 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung