Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Program Wiedza Edukacja Rozwójpoznaj możliwości, z których możesz skorzystać! 9 Februar 2018 drucken

Program Wiedza Edukacja Rozwójwsparcie dla osób młodych, firm i ich pracowników, uczniów, studentów, szkoół i uczelni, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podmitów ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia i wielu innych.

Obejrzyj film promocyjny! 

Dowiedz się więcej! http://www.power.gov.pl

Oferta dla niepracujących ludzi młodychhttps://power.wup.torun.pl/, tel. 56 669 39 39, e-mail  promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

Lista obecnie realizowanych projektów: https://wup.torun.pl/projektyefs/

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung