Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zmiana terminu dla zajęćWystąpienia publiczne….” 12 Februar 2018 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ze względów organizacyjnych informujemy, że przesunięciu uległ termin zajęć pn.
Wystąpienia publiczne w życiu prywatnym i zawodowym

W związku z powyższym nadal czekamy na zgłoszenia osób chętnych do udziału w tych zajęciach.

Zajęcia odbędą się w dniu 27 lutego 2018, in Stunden 9.00 -14.00, w bydgoskim Zentrum für Informations-und Karriereplanung (BIENENSTOCK. I. Paderewski 26)

SieDZIAŁ JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Bliższe szczegóły odnośnie zajęć są dostępne na plakacie

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung