The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zmiana terminu dla zajęćWystąpienia publiczne….” 12 February 2018 print

Ladies and Gentlemen

Ze względów organizacyjnych informujemy, że przesunięciu uległ termin zajęć pn.
Wystąpienia publiczne w życiu prywatnym i zawodowym

W związku z powyższym nadal czekamy na zgłoszenia osób chętnych do udziału w tych zajęciach.

Zajęcia odbędą się w dniu 27 lutego 2018, in hours 9.00 -14.00, w bydgoskim Centre for Information and Career Planning (st. I. Paderewski 26)

YouDZIAŁ JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Bliższe szczegóły odnośnie zajęć są dostępne na plakacie

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance