Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy 15 Februar 2018 drucken

Auf 13 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy, na której omówiono m.in. tematy dotyczące.:

 1. rezerwy Funduszu Pracy na 2018 r. i programów regionalnych finansowanych z rezerwy,
 2. wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. propozycji działań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dla doradców zawodowych PUP (Rozwój kompetencji zawodowych; oferta szkoleń, konsultacje),
 4. sprawozdawczości o rynku pracy – analizy i badania,
 5. współpracy pomiędzy PUP a Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 6. bieżących spraw związanych z działalnością urzędów pracy.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung