The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy 15 February 2018 print

On 13 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy, na której omówiono m.in. tematy dotyczące.:

 1. rezerwy Funduszu Pracy na 2018 r. i programów regionalnych finansowanych z rezerwy,
 2. wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. propozycji działań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dla doradców zawodowych PUP (Rozwój kompetencji zawodowych; oferta szkoleń, konsultacje),
 4. sprawozdawczości o rynku pracy – analizy i badania,
 5. współpracy pomiędzy PUP a Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 6. bieżących spraw związanych z działalnością urzędów pracy.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance