La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy 15 Février 2018 imprimer

Sur 13 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy, na której omówiono m.in. tematy dotyczące.:

 1. rezerwy Funduszu Pracy na 2018 r. i programów regionalnych finansowanych z rezerwy,
 2. wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. propozycji działań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dla doradców zawodowych PUP (Rozwój kompetencji zawodowych; oferta szkoleń, konsultacje),
 4. sprawozdawczości o rynku pracy – analizy i badania,
 5. współpracy pomiędzy PUP a Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 6. bieżących spraw związanych z działalnością urzędów pracy.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale