Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z pracodawcą holenderskim w dniach 14-15.02.2018 r. 16 Februar 2018 drucken

Auf 14-15 lutego 2018 r.  w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku oraz siedzibie WUP w Toruniu odbyły się spotkania informacyjne z holenderskim pracodawcą. W spotkaniach łącznie uczestniczyły 44 osoby. Podczas spotkania przedstawicielka pracodawcy w formie prezentacji multimedialnych zaprezentowała szczegóły ofert pracy na stanowiskach: zbieracz pieczarek, pakowacz pieczarek oraz pracownik kompostowni. Uczestnicy poznali warunki zatrudnienia oraz otrzymali materiały informacyjne przygotowane przez pracodawcę.  Ponadto po zakończeniu prezentacji multimedialnych osoby wyrażające gotowość do podjęcia pracy (26 osób) wzięły udział w rozmowach indywidualnych i otrzymały propozycję zatrudnienia.

Współpraca z pracodawcą będzie kontynuowana w ramach naboru całorocznego.

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung