The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z pracodawcą holenderskim w dniach 14-15.02.2018 r. 16 February 2018 print

On 14-15 lutego 2018 r.  w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku oraz siedzibie WUP w Toruniu odbyły się spotkania informacyjne z holenderskim pracodawcą. W spotkaniach łącznie uczestniczyły 44 osoby. Podczas spotkania przedstawicielka pracodawcy w formie prezentacji multimedialnych zaprezentowała szczegóły ofert pracy na stanowiskach: zbieracz pieczarek, pakowacz pieczarek oraz pracownik kompostowni. Uczestnicy poznali warunki zatrudnienia oraz otrzymali materiały informacyjne przygotowane przez pracodawcę.  Ponadto po zakończeniu prezentacji multimedialnych osoby wyrażające gotowość do podjęcia pracy (26 osób) wzięły udział w rozmowach indywidualnych i otrzymały propozycję zatrudnienia.

Współpraca z pracodawcą będzie kontynuowana w ramach naboru całorocznego.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance