La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z pracodawcą holenderskim w dniach 14-15.02.2018 r. 16 Février 2018 imprimer

Sur 14-15 lutego 2018 r.  w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku oraz siedzibie WUP w Toruniu odbyły się spotkania informacyjne z holenderskim pracodawcą. W spotkaniach łącznie uczestniczyły 44 osoby. Podczas spotkania przedstawicielka pracodawcy w formie prezentacji multimedialnych zaprezentowała szczegóły ofert pracy na stanowiskach: zbieracz pieczarek, pakowacz pieczarek oraz pracownik kompostowni. Uczestnicy poznali warunki zatrudnienia oraz otrzymali materiały informacyjne przygotowane przez pracodawcę.  Ponadto po zakończeniu prezentacji multimedialnych osoby wyrażające gotowość do podjęcia pracy (26 osób) wzięły udział w rozmowach indywidualnych i otrzymały propozycję zatrudnienia.

Współpraca z pracodawcą będzie kontynuowana w ramach naboru całorocznego.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale