The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in February 2018 year 8 March 2018 print

Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 28 lutego 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 84 354 bezrobotnych. This was 715 people (0,8%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 18 139 osób (17,7%) mniej niż w końcu lutego 2017 year.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 6 powiatach województwa (od 3 osób w powiecie toruńskim do 97 osób w powiecie żnińskim). W Grudziądzu liczba bezrobotnych się nie zmieniła. Natomiast w 16 powiatach województwa liczba bezrobotnych wzrosła (od 9 osób w powiecie inowrocławskim do 162 osób we Włocławku).

W lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 758 people (0,7%) i w końcu miesiąca wyniosła 102 493 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2018 r. wyniosła 1127,8 tys. osób, w odniesieniu do stycznia 2018 zmniejszyła się o 5,9 tys. osób, czyli 0,5% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 13,7 tys. osób, czyli 1,0%). W stosunku do lutego 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 255,5 tys. osób (18,5%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Number of job vacancies and places professional activation

In February 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7146 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 7,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 11,2% mniej niż w lutym 2017 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance