The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Projekt dla bezrobotnychKujawsko-Pomorska Strona Biznesu 12 March 2018 print

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizowany jest projekt „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”, wspierający założenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

W ramach projektu, do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przygotowanych 120 osób poprzez udział w szkoleniach i doradztwie oraz udzielenie bezzwrotnej dotacji 23 500 zł i wsparcia finansowego w wysokości 800 zł miesięcznie przez pierwsze pół roku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które ukończyły 30 years, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 years,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne dłużej niż 12 months,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

Więcej informacji na stronie projektu http://stronabiznesu.eduportal.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są również telefonicznie +48 58 522 28 39 i przez email: stronabiznesu małpa assecods kropka pl.

Więcej szczegółów dostępnych na PLAKACIE

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance