The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄjak założyć i rozwinąć własną firmęBydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza 14 March 2018 print

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego 23 brand 2018 r. in hours. 10.00 – 12.30 zaprasza na kolejneSPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄjak założyć i rozwinąć własną firmę”.
Tym razem spotykamy się w siedzibie bydgoskiego oddziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przy ul. Paderewski 26
(sala nr 15).

Spotkanie kierowane jest do wszystkich osób planujących założyć własną firmę, a także dla prowadzących już swoją działalność i chcących ją dalej rozwijać.

Podczas spotkania uczestnicy uzyskają od specjalistów wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia własnej firmy. Dowiedzą się również jak pozyskać fundusze na prowadzenie działalności oraz o prowadzeniu alternatywnych modeli działalności.

Plan wystąpień:

 • Instrumenty wsparcia oferowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział PTE w Bydgoszczy),
 • Fundusze europejskie na co dzień, (Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy),
 • Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wspierające przedsiębiorczość (Labour Office in Bydgoszcz),
 • Wsparcie proinnowacyjne (Pracodawcy Pomorza i Kujaw),
 • Formy wspierania przedsiębiorczości oferowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy),
 • Instrumenty wsparcia oferowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości (Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Branch in Bydgoszcz),
 • Formy wspierania przyszłych przedsiębiorców oferowane przez Wojewódzki Urząd Pracy (VLO, Center for Information and Career Planning in Bydgoszcz),
 • Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:
https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/bydgoszcz/kolejne-spotkanie-z-przedsiebiorczoscia-jak-zalozyc-wlasna-firme-juz-23-marca-185755/.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance