Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Pożyczki dla na studia podyplomowe, szkolenia, kursy dla osób dorosłych chcących podnieść swoje kwalifikacje 19 März 2018 drucken

Z początkiem lutego 2018 r. rozpoczął swoją działalność ProjektOgólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN). Jest to fundusz pożyczkowy udzielany na preferencyjnych warunkach, którego celem i głównym założeniem jest zwiększenie dostępności różnych form edukacji wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Dzięki zwrotnemu wsparciu finansowemu, które oferuje Fundusz, działalność edukacyjna proponowana przez krajowe i zagraniczne podmioty stanie się dostępna dla tych spośród potencjalnych chętnych, którzy nie posiadają wystarczających środków finansowych na podnoszenie swoich kwalifikacji.

Pożyczka jest adresowana do:
osób pracujących, które chcą zdobyć nową wiedzę i podnieść swoje
kompetencje zawodowe;
osób bezrobotnych, które chcą poszerzyć posiadane lub nabyć nowe
umiejętności;
osób prowadzących działalność gospodarczą, chcących podnieść kwalifikacje swoje i współpracowników.

Pomoc finansowa udzielana jest na kształcenie osób dorosłych, zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrana forma kształcenia, np. studia podyplomowe, MBA, kursy, szkolenia, e-learning, aplikacje i inne (z wyjątkiem studiów I, II i III stopnia) nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Co ważneproponowane wsparcie można otrzymać zarówno na niepodjęte jak też już trwające formy edukacji.

Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.

Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł. Zwrot środków musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu ich przyznania. Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Jak ubiegać się o pożyczkę? – To bardzo proste, wystarczy znaleźć formę kształcenia, która odpowiada indywidualnym preferencjom osoby zainteresowanej, wejść na stronę www.open.frp.pl i wypełnić znajdujący się tam formularz.
Po weryfikacji i akceptacji wniosku, Operator przekazuje fundusze bezpośrednio do wybranej przez Pożyczkobiorcę instytucji edukacyjnej.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung