Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

II Wiosenne Targi Pracy i Edukacji “Na dobry początek” w Golubiu-Dobrzyniu – 10 April 2018 r. 23 März 2018 drucken

Zapraszamy na II Wiosenne Targi Pracy i Edukacji “Na dobry początek”, welche statt 10 April 2018 r. in Stunden. 10.00 - 13.00 Hala Widowiskowo-Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu ul. Sosnowa 2.

Oferta targów:

 • oferty pracy pracodawców z regionu i kraju
 • oferty pracy agencji zatrudnienia
 • oferty edukacyjne szkół wyższych
 • ścieżka kształcenia służb mundurowych
 • oferta OHP i WUP
 • EURES i Wolontariat OHP
 • indywidualne i grupowe konsultacje z doradcami zawodowymi
 • pokaz pierwszej pomocy
 • praktyczne pokazy wystawców

Więcej informacji pod numerem telefonu 56-493-43-88 w PPP OHP Golub-Dobrzyń i PUP Golub-Dobrzyń.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung