La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

II Wiosenne Targi Pracy i Edukacji “Na dobry początek” w Golubiu-Dobrzyniu – 10 Avril 2018 r. 23 Mars 2018 imprimer

Zapraszamy na II Wiosenne Targi Pracy i Edukacji “Na dobry początek”, qui aura lieu 10 Avril 2018 r. en heures. 10.00 - 13.00 Hala Widowiskowo-Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu ul. Sosnowa 2.

Oferta targów:

  • oferty pracy pracodawców z regionu i kraju
  • oferty pracy agencji zatrudnienia
  • oferty edukacyjne szkół wyższych
  • ścieżka kształcenia służb mundurowych
  • oferta OHP i WUP
  • EURES i Wolontariat OHP
  • indywidualne i grupowe konsultacje z doradcami zawodowymi
  • pokaz pierwszej pomocy
  • praktyczne pokazy wystawców

Więcej informacji pod numerem telefonu 56-493-43-88 w PPP OHP Golub-Dobrzyń i PUP Golub-Dobrzyń.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

  • Praca w WUP Toru
    Travaux de cours dans le VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    Réseau pour l'emploi européenne
  • Główny Urząd Statystyczny
    Bureau central des statistiques
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Dispositif de réaction rapide
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Les opérateurs de registre des agences d'emploi
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Inspection nationale du travail
  • Kapitał Ludzki
    Capital humain
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Registre des institutions de formation
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Marché du travail au Lupa
  • Zielona Linia
    La Ligne verte
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    D'assurance sociale