The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne z Agencją Zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o. on 25 April 2018 r. 23 March 2018 print

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Holandii i Niemiec w sektorze rolniczym, ogrodniczym, produkcyjnym i logistycznym. 

Spotkanie  informacyjne z przedstawicielami Agencji Zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o. (nr KRAZ 5612) odbędzie się 25 April 2018 r. o godz. 10.00 w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku, st. Bulwary 5b, sala nr 11 (parter Urzędu).

Szczegółowe informacje oraz zapisy na spotkanie pod numerem telefonu 54-411-21-40, 54-411-03-30 e-mailowo: ">justyna kropka grebicka małpa wup kropka torun kropka pl bądź osobiście w Oddziale, st. Bulwary 5b, Room No. 10 (parter Urzędu).

We invite you to participate.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance