Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Targi Edukacji i Pracy “Kierunek – Sukces” w Chełmnie – 17 April 2018 r. 27 März 2018 drucken

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chełmnie zaprasza na Targi Edukacji i Pracy “Kierunek – Sukces”, welche statt 17 April 2018 r. in Stunden. 10.00-13.00 na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, przy ul. Szkolnej 14 w Chełmnie (hala sportowa – wejście od strony ul. Biskupiej).

Podczas targów będzie można zapoznać się z ofertami edukacyjnymi oraz ofertami rynku pracy.

Sie sind herzlich eingeladen!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung