Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Program regionalny „Wiek naszym atutem – II edycja” 5 April 2018 drucken

15 lutego 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w województwie kujawsko – pomorskim programu regionalnego pn. Wiek naszym atutem – II edycja. 23 marca 2018 r. Minister przyznał na realizację niniejszego programu środki w wysokości 12 800 000 Gold, w tym dla:

 • Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim – 423 000,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy – 58 600,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu – 371 100,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu – 1 929 500,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu – 2 034 100,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie – 1 504 300,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie – 445 300,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią – 392 600,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie – 1 484 200,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie – 772 500,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim – 491 300,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia – 645 600,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 1 187 400,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi – 667 900,00 zł,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – 392 600,00 zł.

Program pn. Wiek naszym atutem – II edycja, realizowany w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz 15 powiatowych urzędów pracy, ma przyczynić się do zwiększenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z grupy wiekowej 30-50 lat. W ramach programu wsparciem objętych zostanie 1 339 takich osób, w tym głównie kobiet, osób bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotnych. Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży, szkoleń zawodowych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych i robót publicznych.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung