The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wystawa mobilna – “Oblicza handlu ludźmi” 6 April 2018 print

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prezentowana jest obecnie wystawa mobilna pt. „Oblicza Handlu Ludźmi”. Na wystawie znajdują się treści dotyczące tego zjawiska, w tym historie ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, żebractwa  i prostytucji. Wystawa przygotowana została w języku polskim, angielskim i rosyjskim przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prezentacja wystawy ma na celu zwiększenie świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi wśród mieszkańców województwa, w szczególności wśród osób, które decydują się na podjęcie pracy za granicą, gdyż jest to grupa szczególnie zagrożona przestępstwem handlu ludźmi do pracy o charakterze przymusowym.

Ekspozycję obejrzeć można będzie podczas IX Międzynarodowych Targów Pracy w Toruniu, which will be held 12 April. the Hotel Boulevard, in hours 10:00-14:00.

Podczas targów obecni będą także przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, powołanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Będą udzielać informacji nt. zjawiska oraz działań prewencyjnych podejmowanych na terenie naszego województwa. Dodatkowo przedstawiciel Zespołu z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy przedstawi zagadnienia dot. legalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terenie naszego kraju. Członkowie Zespołu będą rozdawali ulotki i materiały informacyjne na temat zjawiska handlu ludźmi.

W ramach działań prowadzonych przez ww. Zespół w 2018 r. uruchomiono wojewódzką skrzynkę mailową handelludzmi małpa bydgoszcz kropka uw kropka gov kropka pl , na którą można przesłać wszelkie informacje np. o niepokojących praktykach pracodawców, o sytuacji cudzoziemców w województwie czy osobach, którym należy udzielić pomocy w związku z ich wykorzystaniem w kontekście handlu ludźmi.

Ponadto dzięki ogólnopolskiej skrzynce e-mailowej handelludzmibsk małpa policja kropka gov kropka pl można przesłać policji informacje o wszelkich podejrzeniach dot. przestępstwa handlu ludźmi. Zgłoszeń dokonywać można także telefonicznie na specjalny nr telefonu – 664 974 934, obsługiwany w godzinach 6.00-22.00 (w godzinach nocnych można wiadomość nagrać na sekretarkę, a funkcjonariusze kontaktować się będą z osobami zainteresowanymi przekazaniem informacji w dniu następnym).

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance