La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wystawa mobilna – “Oblicza handlu ludźmi 6 Avril 2018 imprimer

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prezentowana jest obecnie wystawa mobilna pt. „Oblicza Handlu Ludźmi”. Na wystawie znajdują się treści dotyczące tego zjawiska, w tym historie ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, żebractwa  i prostytucji. Wystawa przygotowana została w języku polskim, angielskim i rosyjskim przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prezentacja wystawy ma na celu zwiększenie świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi wśród mieszkańców województwa, w szczególności wśród osób, które decydują się na podjęcie pracy za granicą, gdyż jest to grupa szczególnie zagrożona przestępstwem handlu ludźmi do pracy o charakterze przymusowym.

Ekspozycję obejrzeć można będzie podczas IX Międzynarodowych Targów Pracy w Toruniu, qui aura lieu 12 Avril. le Boulevard Hôtel, en heures 10:00-14:00.

Podczas targów obecni będą także przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, powołanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Będą udzielać informacji nt. zjawiska oraz działań prewencyjnych podejmowanych na terenie naszego województwa. Dodatkowo przedstawiciel Zespołu z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy przedstawi zagadnienia dot. legalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terenie naszego kraju. Członkowie Zespołu będą rozdawali ulotki i materiały informacyjne na temat zjawiska handlu ludźmi.

W ramach działań prowadzonych przez ww. Zespół w 2018 r. uruchomiono wojewódzką skrzynkę mailową handelludzmi małpa bydgoszcz kropka uw kropka gov kropka pl , na którą można przesłać wszelkie informacje np. o niepokojących praktykach pracodawców, o sytuacji cudzoziemców w województwie czy osobach, którym należy udzielić pomocy w związku z ich wykorzystaniem w kontekście handlu ludźmi.

Ponadto dzięki ogólnopolskiej skrzynce e-mailowej handelludzmibsk małpa policja kropka gov kropka pl można przesłać policji informacje o wszelkich podejrzeniach dot. przestępstwa handlu ludźmi. Zgłoszeń dokonywać można także telefonicznie na specjalny nr telefonu – 664 974 934, obsługiwany w godzinach 6.00-22.00 (w godzinach nocnych można wiadomość nagrać na sekretarkę, a funkcjonariusze kontaktować się będą z osobami zainteresowanymi przekazaniem informacji w dniu następnym).

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale