Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2018 roku 10 kwietnia 2018 drukuj

Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 marca 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 81 610 bezrobotnych. Było to o 2669 osób (3,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 17 101 osób (17,3%) mniej niż w końcu marca 2017 roku.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 22 powiatach województwa (od 20 osób w powiecie grudziądzkim do 292 osób w powiecie lipnowskim). W powiecie świeckim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 29 osób.

W marcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3782 osoby (3,7%) i w końcu miesiąca wyniosła 98 711 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2018 r. wyniosła 1093,5 tys. osób, w odniesieniu do lutego 2018 zmniejszyła się o 33,2 tys. osób, czyli 2,9% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 59,2 tys. osób, czyli 4,3%). W stosunku do marca 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 230,7 tys. osób (17,4%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W marcu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8924 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (o 24,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 17,1% mniej niż w marcu 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych