Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie März 2018 Jahr 10 April 2018 drucken

Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 marca 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 81 610 bezrobotnych. Dies war 2669 Menschen (3,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 17 101 osób (17,3%) mniej niż w końcu marca 2017 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 22 powiatach województwa (von 20 osób w powiecie grudziądzkim do 292 osób w powiecie lipnowskim). W powiecie świeckim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 29 Menschen.

W marcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3782 Menschen (3,7%) i w końcu miesiąca wyniosła 98 711 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2018 r. wyniosła 1093,5 tys. osób, w odniesieniu do lutego 2018 zmniejszyła się o 33,2 tys. osób, czyli 2,9% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 59,2 tys. osób, czyli 4,3%). W stosunku do marca 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 230,7 tys. osób (17,4%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im März 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8924 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 24,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 17,1% mniej niż w marcu 2017 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung