The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podpisanie porozumień w ramach programów regionalnych 17 April 2018 print

On 16 April 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu podpisane zostały porozumienia w sprawie realizacji programów regionalnych pn. „Wiek naszym atutem – II edycja” oraz „Łagodzenie skutków nawałnicy z 2017 year”.

Na realizację programu pn. „Wiek naszym atutem – II edycja” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki w wysokości 12 800 000 gold, w tym dla:
1) Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim – 423 000,00 zł,
2) Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy – 58 600,00 zł,
3) Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu – 371 100,00 zł,
4) Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu – 1 929 500,00 zł,
5) Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu – 2 034 100,00 zł,
6) Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie – 1 504 300,00 zł,
7) Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie – 445 300,00 zł,
8) Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią – 392 600,00 zł,
9) Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie – 1 484 200,00 zł,
10) Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie – 772 500,00 zł,
11) Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim – 491 300,00 zł,
12) Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia – 645 600,00 zł,
13) Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 1 187 400,00 zł,
14) Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi – 667 900,00 zł,
15) Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – 392 600,00 zł.
Program pn. „Wiek naszym atutem – II edycja”, realizowany jest w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz 15 District Labour Offices, ma przyczynić się do zwiększenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy z grupy wiekowej 30-50 years. W ramach programu wsparciem objętych zostanie 1 339 takich osób, w tym głównie kobiet, osób bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotnych. Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży, szkoleń zawodowych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych i robót publicznych.

Na realizację programu pn. „Łagodzenie skutków nawałnicy z 2017 roku” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki w wysokości 500 000 gold, w tym dla:
1) Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią – 221 300,00 zł,
2) Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim – 131 200,00 zł,
3) Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi – 147 500,00 zł.
Dzięki realizacji programu pn. „Łagodzenie skutków nawałnicy z 2017 year” 53 osoby bezrobotne (w tym w szczególności osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy: osoby młode, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, people 50+, osoby niepełnosprawne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej), zamieszkujące na terenie powiatów, które najdotkliwiej odczuły skutki nawałnicy z roku 2017 r. zyskają zatrudnienie. Osoby te będą wykonywać prace (w formie robót publicznych i prac interwencyjnych) związane z usuwaniem skutków nawałnicy, m.in.: porządkowaniem zniszczeń, naprawą budynków i dróg, porządkowaniem i odnawianiem terenów zielonych.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance