Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Relacja z II Wiosennych Targach Pracy i Edukacji “Na dobry początek” w Golubiu-Dobrzyniu 18 April 2018 drucken

Auf 10 April 2018 r. odbyły się II Wiosenne Targi Pracy i Edukacji w Golubiu-Dobrzyniu. Targi miały miejsce w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Sosnowej 2. Udział wzięło 30 wystawców, w tym przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy i szkoły.

Podczas Targów osoby uczestniczące mogły zapoznać się z ofertami pracy pracodawców z regionu i kraju, ofertami pracy agencji zatrudnienia, ofertami edukacyjnymi szkół wyższych, ścieżką kształcenia służb mundurowych, ofertą OHP i WUP, ofertami EURES i Wolontariatem OHP, indywidualnymi i grupowymi konsultacjami z doradcami zawodowymi, pokazem pierwszej pomocy.

Organizatorami targów był Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Serdecznie dziękujemy za udział w Targach.

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung