The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Relacja z II Wiosennych Targach Pracy i Edukacji “Na dobry początek” w Golubiu-Dobrzyniu 18 April 2018 print

On 10 April 2018 r. odbyły się II Wiosenne Targi Pracy i Edukacji w Golubiu-Dobrzyniu. Targi miały miejsce w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Sosnowej 2. Udział wzięło 30 wystawców, w tym przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy i szkoły.

Podczas Targów osoby uczestniczące mogły zapoznać się z ofertami pracy pracodawców z regionu i kraju, ofertami pracy agencji zatrudnienia, ofertami edukacyjnymi szkół wyższych, ścieżką kształcenia służb mundurowych, ofertą OHP i WUP, ofertami EURES i Wolontariatem OHP, indywidualnymi i grupowymi konsultacjami z doradcami zawodowymi, pokazem pierwszej pomocy.

Organizatorami targów był Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Serdecznie dziękujemy za udział w Targach.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance