La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Relacja z II Wiosennych Targach Pracy i Edukacji “Na dobry początek” w Golubiu-Dobrzyniu 18 Avril 2018 imprimer

Dnia 10 Avril 2018 r. odbyły się II Wiosenne Targi Pracy i Edukacji w Golubiu-Dobrzyniu. Targi miały miejsce w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Sosnowej 2. Udział wzięło 30 wystawców, w tym przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy i szkoły.

Podczas Targów osoby uczestniczące mogły zapoznać się z ofertami pracy pracodawców z regionu i kraju, ofertami pracy agencji zatrudnienia, ofertami edukacyjnymi szkół wyższych, ścieżką kształcenia służb mundurowych, ofertą OHP i WUP, ofertami EURES i Wolontariatem OHP, indywidualnymi i grupowymi konsultacjami z doradcami zawodowymi, pokazem pierwszej pomocy.

Organizatorami targów był Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Serdecznie dziękujemy za udział w Targach.

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale