Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podsumowanie spotkania informacyjnego z Agencją Zatrudnienia Contrain nr kraz 5612 25 April 2018 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, daß an 25 April. w siedzibie Urzędu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielami Agencji Zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o. nr KRAZ 5612 dotyczące zatrudnienia w sektorze rolniczym, ogrodniczym, produkcyjnym oraz logistycznym na terenie Niemiec i Holandii.  W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.  Uczestnicy zapoznali się z szczegółami proponowanego zatrudnienia jak również otrzymali materiały informacyjne. W ramach prezentowanych ofert pracy każdy miał możliwość zadawania pytań na temat warunków pracy, płacy oraz kwestii związanych z zakwaterowaniem. Osoby zainteresowane pracą uczestniczyły w teście zdolności manualnych, którego zaliczenie było jednym z  warunków podjęcia pracy. Współpraca z Agencją Contrain Poland Sp. z o.o. będzie kontynuowana.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung