The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podsumowanie spotkania informacyjnego z Agencją Zatrudnienia Contrain nr kraz 5612 25 April 2018 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, that on 25 April. w siedzibie Urzędu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielami Agencji Zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o. nr KRAZ 5612 dotyczące zatrudnienia w sektorze rolniczym, ogrodniczym, produkcyjnym oraz logistycznym na terenie Niemiec i Holandii.  W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.  Uczestnicy zapoznali się z szczegółami propoz o.oego zatrudnienia jak również otrzymali materiały informacyjne. W ramach prezentowanych ofert pracy każdy miał możliwość zadawania pytań na temat warunków pracy, płacy oraz kwestii związanych z zakwaterowaniem. Osoby zainteresowane pracą uczestniczyły w teście zdolności manualnych, którego zaliczenie było jednym z  warunków podjęcia pracy. Współpraca z Agencją Contrain Poland Sp. z o.o. będzie kontynuowana.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance