La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podsumowanie spotkania informacyjnego z Agencją Zatrudnienia Contrain nr kraz 5612 25 Avril 2018 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, que sur 25 Avril. w siedzibie Urzędu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielami Agencji Zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o. nr KRAZ 5612 dotyczące zatrudnienia w sektorze rolniczym, ogrodniczym, produkcyjnym oraz logistycznym na terenie Niemiec i Holandii.  W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.  Uczestnicy zapoznali się z szczegółami proponowanego zatrudnienia jak również otrzymali materiały informacyjne. W ramach prezentowanych ofert pracy każdy miał możliwość zadawania pytań na temat warunków pracy, płacy oraz kwestii związanych z zakwaterowaniem. Osoby zainteresowane pracą uczestniczyły w teście zdolności manualnych, którego zaliczenie było jednym z  warunków podjęcia pracy. Współpraca z Agencją Contrain Poland Sp. z o.o. będzie kontynuowana.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale